Connect with us

Son Dakika

Kalbin katılığı kuvvetli bir zikirle yumuşar ancak

Yayınlandı:

-

İbn Ataullah El İskenderi Hazretleri, ülkemiz insanlarının ‘Hikmetler’ kitabıyla tanıdığı mağrib evliyasının büyüklerinden. Daha önce eserlerinden bir kaçı Üsküdar Yayınevi tarafından neşredilmişti. O neşredilen eserlerinden biri zikir ile alakalıydı. Üsküdar Yayınevi tarafından yayınlanan bu eser, Nefes Yayınları tarafından bir kez daha basıldı. Mehmet Akıncı tarafından çevirisi yapılan eser, Nefes Yayınları’nın yeni yılda neşrettiği güzel eserlerden biri.

Şazelî yolunun köşe taşlarından bir zât-ı şerif olan İbn Ataullah Hazretleri, zikir kavramını bir çok boyutuyla birlikte alıyor. İbn Ataullah Hazretleri iyi bir zakirin ancak kalbini ve azalarını aynı anda kullanabildiğinde iyi bir zakir olabileceğini ifade ediyor. Tarikat yoluna yeni giren saliklerin kalbine salavat gibi dua mahiyetindeki zikirlerin, Allah’ın esmasından olan diğer lafızların zikrinden daha çok tesir edeceğini, zira dua eden kişinin Rabbine daha bir yakınlık duyacağını vurguluyor.

Burada dikkat edilmesi gereken bir husus bulunuyor. Mübtedi olarak isimlendirilen yeni dervişlere, Hakk’a henüz tam bir yakınlık kesbedemekleri için, dua mahiyetindeki zikirler tavsiye olunuyor. Dua eden kişinin manevi derecesi ne olursa olsun, “Bana dua edin, size icabet edeyim” ayeti kerimesi gereğince kişi Cenab-ı Allah’a ya da Cenab-ı Allah, kişiye yakınlaşır. Manevi yolda mesafe katetmiş salikler ise bulundukları halin muktezası olan isimlerle zikrederek bu yakınlığı sağlarlar.

Ney gibi iniler zakir

İmam-ı Gazzali Hazretleri, gerçekte zikrin, zikredilenin kalbe bütünüyle hakim olması ve zikrin ortadan kaybolması olduğunu söyler. Zikrin üç katmandan ibaret olduğunu ve özün bu katmanların ardında bulunduğunu ifade eder. “Öze ulaşmak için bunları geçmek gerekir. En dıştaki katman dil ile zikirdir. Zakir durmadan diliyle zikreder, bu esnada kalbini de diliyle birlikte olması için zorlar, zira kalbin zikre ikna edilmesi gerekir.” sözleriye ifade eder İmam Gazzali zikri. İbn Ataullah Hazretlerinin ifadeleriyle paralellikler arz eden bir yorumdur bu.

Zikreden azaların, nefesli çalgılara üflerken çıkan ses gibi sesler çıkardığını ve zikrin, bir yere sefere çıktığında mehteranla birlikte giden sultan gibi olduğunu vurgulayan İbn Ataullah, bir yerde bulunduğunda tıpkı suyun ateşi kovması gibi zikrin de kendisine zıt olan şeyleri kovarak, Hakk’ın dışındaki şeyleri uzaklaştırmak olduğunu söylüyor. Zikreden azaların, su şırıltısı, rüzgar uğultusu, tutuşurken ateşin çıkardığı ses, değirmen sesi, atların ayak sesi ve rüzgarın etkisiyle yaprakların çıkardığı ses gibi daha başka sesler de çıkardığını da söylüyor İbn Ataullah Hazretleri.

Dilin mi zikreden kalbin mi?

İnsanın bünyesinde toprak, su, ateş, hava gibi yerde ve göklerde bulunan maddelerdeki pek çok değerli ve değersiz elementler bulunur. İnsanın özünde bu elementler bulunduğundan, zikir esnasında kendisinden bu sesler duyulan biri, Allah’ı pek çok lisanla zikretmiş olur. Bu durumu İbn Ataullah Hazretleri dilin bütünüyle zikre dalmasının bir neticesi olarak zikreder ve şu cümleyi ekler: “Öyleki bazen zakir, zikretmeyi bırakınca, kalbi zikretme arzusuyla ana rahminde bebeğin hareket etmesi gibi kıvranır durur.”

İbn Ataullah Hazretlerine göre, esas olan zakirin, zikirle kendinden geçmesi ve bunun farkında olmamasıdır. Zikre dille başlanır, sonra zorlama ve daha sonra isteyerek kalbin zikretmesiyle devam edilir. Huşû duymadan kelimelerle yapılan zikir, dilin zikri. Huşû içinde kalple yapılan zikir, kalbin zikri. Kendinden geçerek zikredilen varlıkta kaybolup giderek edilen zikir ise gizli zikirdir.

Kuvvetli zikirle yumuşar katı kalpler

Dil ile zikrederken, etraftaki nesnelerin, kalple zikredildiğinde dünya ve içerisindekilerin, nefsle zikredildiğinde gök ve içerisindekilerin, ruhla zikredildiğinde kürsi ve içerisindekilerin, akılla zikredildiğinde arşı omuzlayan ve etrafında tavaf eden melekler ve mukarrabinin ruhlarının, gizlice zikredildiğinde ise, Zat-ı Zülcelal’e ulaşana kadar arş ve içerisindekilerin kişiyle birlikte zikre koyulduğunu vurguluyor İbn Ataullah. Allah’ın Bakara suresi 74. ayette katı kalpleri taşa benzettiğine değinen İbn Ataullah Hazretleri “Nasıl ki taş kuvvetle vurmadıktan sonra kırılmazsa, kalbin katılığı da kuvvetli bir zikirle vurulmadıkça yumuşamaz.” buyuruyor.

Zikretmek dururken ‘zikir yapmak’ ne demek?

Kitabın çevirisinde bazı hatalar bulunuyor. Bir tanesini ele alırsak, mütercim kimi zaman zakir derken, kimi zaman da ‘zikir yapan’ gibi manasız bir kelime kullanıyor. Zikretmek yerine de zaman zaman ‘zikir yapmak’ tabirini kullanıyor. Her ne kadar kendi başına ele alındığında ‘etmek’ fiiliyle ‘yapmak’ fiili aynı manada kullanılıyor olsa da ibadet ve manevi hususlarda ‘yapmak’ fiili yerinde bir kullanım olmuyor.

Kitabın muhtevasından gayrısı ile alakalı başka bir husus da daha önce de bir yayınevi tarafından basılması. Kitabın orjinal ismi “Miftahü’l Felâh ve Misbahü’l Ervah Fi Zikrillâh’il-Kerîmi’l-Fettâh”. Diğer tercüme eserlerde olduğu gibi bu eseri de yayıncılar, kitabı farklı şekilde isimlendirmişler. İlk yayıncı Üsküdar Yayınevi kitabın orjinal ismini oluşturan tamlamanın ikinci kısmından hareketle ‘Gönüllerin Neşesi Zikir’ ismini verirken, ikinci yayıncı Nefes Yayınları ilk iki tamlamayı Türkçe’ye çevirerek “Zikir; Kurtuluşun Anahtarı, Ruhların Kandili” şeklinde adlandırmış eseri. Kitabın künyesine orjinal ismi yazılırken “Kerîmi’l-Fettâh” kısmı yazılmamış. Bunlara azami dikkat edilmesi gerekiyor. Zira künye için kitabın namusu derler. Kitabın iki farklı isimle yayınlanması, İbn Ataullah Hazretlerinin zikirle alakalı iki ayrı kitabının bulunduğu gibi bir zanna sebebiyet verebiliyor. Ama ikisi de aynı kitap.

Bendeniz başka bir kitapta benzeri bir zanna kapılmıştım ve ancak eve geldiğimde ikisinin de aynı kitap olduğunu anlayabilmiştim. Yayınlanması önünde telif gibi bir problem olmadığı için bazı klasikler farklı yayınevler tarafından değişik isimlerle neşrediliyor. Ne yazık ki bu klasiklerin özenli bir şekilde yayınına rastlamak pek mümkün olamıyor.

Nefes Yayınları, neşrettiği İbn Ataullah’ın kitabında da dikkat edilmesi gereken bazı hususlarda gerekli inceliği göstermemiş. Tasavvufi ıstılahların günümüz Türkçe’siyle ifade edilmeye çalışılması mütercimin iyi niyetinin aksine kitabın anlaşılması yolunda bir engel oluvermiş. Istılahların Türkçe ifadesini metin içinde kullanmak yerine dipnotta anlamının verilmesiyle ancak daha sağlıklı bir çeviri olurdu.

Ahmed Sadreddin yazdı

Devamını Oku
Yorum Yap

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son Dakika

İMAMOĞLU İBB ÇALIŞANLARINA ZAM VE İKRAMİYE ORANLARINI SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Yayınlandı:

-

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB personeline yönelik zam ve ikramiye haberini sosyal medya hesabından bugün duyurdu. İmamoğlu’nun, “Çalışanlarımıza hayırlı olsun” başlığı ile duyurduğu açıklama şöyle: 

“Ocak ve Mart dönemi artışlı tüm çalışanlarımıza taban ücret uygulaması ve maaşlarına da iyileştirme yapılmıştır. Böylelikle, Ocak ayı artışlı personelimizin 6 aylık zam oranı yüzde 51-69 arasında gerçekleşmiştir. Mart ayı artışlı personelimiz de iyileştirilmiş ücretleri üzerinden 1 Mart’ta ücret artışlarını alacaklardır. Ayrıca, 5 yıllık onurlu hizmet dönemimizin bir teşekkürü olarak da memurlarımıza 2024 Şubat ayına özel 1 maaş ikramiye verme kararı aldık.”

Devamını Oku

Son Dakika

İl Başkanı Yıldız’a yumruklu saldırıda ilk dava görüldü

Yayınlandı:

-

CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, 14 Mart tarihinde kaldırılmak istenen konteyner kentin bulunduğu bölgede depremzedeleri ziyaret ettiği sırada bir kişinin yumruklu saldırısına uğramıştı.

1.Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya müşteki CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız ve avukatları, sanık İsmail T. ve sanık avukatı ile tanık katıldı. 

Sanık İsmail T., mahkemedeki savunmasında, CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız ve beraberindekilere küfür etmediği iddiasında bulundu. 

İsmail T., “Ben konteyner kentte kalıyordum. Vali yardımcısı bize, “Sizi mağdur etmeden buradan taşıyacağız” dedi. Daha sonra müştekinin gelerek insanları provoke ettiğini duyduk. Bu sebeple vali yardımcısı yanımıza poliste vererek bizi oraya gönderdi ve “bir bakın” dedi. Oraya gittiğimizde müştekinin “Sizi buradan götürüp çamurlu yerlere yerleştirecekler” dediğini insanları provoke ettiğini duydum. Deprem nedeniyle psikolojim bozuk olduğu için sinirlerime hâkim olamadım ve yumruk salladım. Hakkımda şikâyetten vazgeçme olursa kabul ederim. Beraatıma karar verilmesini talep ediyorum” beyanında bulundu. 

“Ben, Malatya CHP il başkanıyım, konteyner kente vatandaşların derdini dinlemeye ve konuşmaya gittim” diyen CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız ise şu ifadeleri kaydetti:
“Sanık ve arkadaşları geldiler. Hüseyin K. isimli şahıs sürekli konuşmamı engellemeye çalıştı. Daha sonra sanık bana yumruk attı ve iddianamede geçen sözleri söyledi. Bunlar görüntü kayıtlarında mevcuttur. Sanıktan şikâyetçiyim cezalandırılmasına karar verilmesini ve davaya katılma talebimin kabulüne karar verilmesini talep ediyorum.”

Yıldız’ın avukatı Hülya Karakurt, “Müvekkilin eşi hamiledir olay günü meydana gelen olayı öğrendiğinde rahatsızlık geçirerek hastaneye kaldırılmıştır bunun sonucunda da bebek prematüre olarak dünyaya gelmiştir” dedi. 

Sanığın beyanlarını kabul etmediklerini dile getiren Yıldız’ın avukatı Osman Akyol ise “Video kayıtlarında sinkaflı küfürler ve müvekkile karşı eylemleri sabittir. Uğradığı eylem sonrasında ailesini ve tüm Malatya’yı huzursuz eden olaylar meydana gelmiştir. Müvekkilin kişilik haklarına engel olunmuştur. Sanıktan şikâyetçiyiz” ifadelerini kullandı. 

Yıldız’ın avukatı Erdoğan Murat Dursun ise “Sanık haksız tahrik hükümlerinden faydalanmak için müvekkilin olayları provoke ettiğini beyan etmiştir. Bu nedenle sanığın savunmalarına itibar edilemez” dedi. 

Mahkemede tanık olarak dinlenen Hakan Ç., “Olay günü müşteki ile konteyner kente vatandaşlarla konuşmaya gitmiştik. Vatandaşların oradan taşınıp başka yere götürüleceğini duymuştuk. Barış başkan konuşurken sanık “Allah’ınız var mı?” diyerek küfür edip, yumruk attı” beyanında bulundu. 

Mahkeme, bazı tanıkların dinlenmesi ve dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 21 Mart’a erteledi.

İddianameden
İddianamede, CHP İl Başkanı Barış Yıldız’ın 14 Mart’ta vatandaştan gelen telefon sonrası çevreyolu üzerinde bulunan konteyner kente kalan depremzedelerin konteyner kentten çıkarılacaklarını söylemesi üzerine konteyner kente gittiği, vatandaşlar ile görüşürken toprak sahibi olan ve eski MÜSİAD başkanı olan Hüseyin K’nın yanında şüpheli İsmail T’nin 5-6 kişi ile birlikte geldikleri ve konuşma yaptığı sırada engellemeye çalıştığı ve yaşanan kargaşada, şüpheli İsmail T’nin Yıldız’ın kafasına doğru yumruk atarak müştekiye hitaben “Lan sizin Allah’ınız var mı?” diyerek hakaret ettiği de yer aldı. 

Sanığın ‘Alenen Hakaret ve Kasten Yaralama’ suçlarından cezalandırılması talep ediliyor.

Devamını Oku

Son Dakika

Rusya Vizesi: Başvurudan Onay Almaya Adım Adım Rehber

Yayınlandı:

-

Rusya, zengin kültürel mirası, büyüleyici şehirleri ve benzersiz doğal güzellikleri ile birçok kişinin ziyaret etmek istediği bir ülke. Ancak Rusya’ya seyahat etmek isteyenlerin öncelikle bir vize almaları gerekiyor. İşte bu süreçte size yol gösterecek temel bilgiler ve ipuçları.

Rusya Vizesi İçin İlk Adım: Başvuru Türünü Belirlemek

Rusya’ya yapacağınız seyahatin amacına göre farklı vize türleri bulunmaktadır. Turist vizesi, iş vizesi, öğrenci vizesi veya transit vize gibi seçenekler arasından, seyahatinizin amacına uygun olanı seçmelisiniz.

Gerekli Belgelerin Toplanması

Her vize türü için farklı belgeler gerekebilir. Genel olarak pasaport, vize başvuru formu, fotoğraf, seyahat sigortası ve davetiye gibi standart belgelerin yanı sıra, başvurduğunuz vize türüne özgü ek belgeler de istenebilir.

Davetiye ve Konaklama Belgeleri

Turist vizesi için genellikle otel rezervasyonu veya Rusya’da sizi davet eden bir kişi veya kuruluştan alınmış resmi bir davetiye gereklidir.

Vize Başvuru Süreci

Rusya vizesi başvurusu, genellikle Rusya’nın konsoloslukları veya vize merkezleri aracılığıyla yapılır. Online başvuru imkanları da mevcuttur, ancak bu durumda da belgelerin fiziksel olarak teslim edilmesi gerekebilir.

Randevu Almak ve Belgeleri Teslim Etmek

Başvuru için öncelikle bir randevu almanız ve belirtilen tarihte belgelerinizi teslim etmeniz gerekir. Bu süreçte dikkatli olmak ve belgelerin eksiksiz ve doğru bir şekilde hazırlanması önemlidir.

Başvuru Ücreti ve İşlem Süresi

Vize başvurusu için bir ücret ödenir ve bu ücret vize türüne göre değişiklik gösterebilir. Başvurunun işleme alınma süresi de yine vize türüne ve başvurunun yapıldığı döneme göre değişebilir.

Vize Sonuçlandığında

Başvurunuz olumlu sonuçlandığında, vizeniz pasaportunuza işlenir ve seyahatinize hazır hale gelirsiniz. Vize reddi durumunda ise itiraz süreci veya eksik belgelerin tamamlanması gibi adımlar izlenebilir.

Vize Danışmanlığı Hizmetleri

Rusya vizesi almak karmaşık ve zaman alıcı bir süreç olabilir. Bu nedenle profesyonel vize danışmanlığı hizmetlerinden yararlanmak, süreci kolaylaştırabilir. Bizim gibi deneyimli vize danışmanları, başvuru sürecinizin her aşamasında size rehberlik edebilir.

Güvenilir ve Hızlı Çözümler

Vize danışmanlığı hizmeti, doğru belgelerin hazırlanmasından, başvuru sürecinin takibine kadar size zaman ve emek tasarrufu sağlar. Ayrıca, başvurunuzun olumlu sonuçlanma şansını artırır.

Kaynak: https://rusyada.net/  / https://rusyada.net/rusya-vize/

Devamını Oku

Öne Çıkan Haberler