Connect with us

Son Dakika

Peygamberimizin (s.a.) süt kardeşi İstanbul'da

Yayınlandı:

-

Sahâbeler semti: Eğrikapı ve Ayvansaray

İstanbul’un tarihi semtlerinden Ayvansaray ve Eğrikapı’da pekçok sahâbenin makamı bulunmaktadır. Bunlar Hâfir (r.a.), Abdüssâdık Âmir (r.a.), Şû’be (r.a.), Ebû Zerr el-Gıfârî (r.a.), Câbir  (r.a.), Muhammed el-Ensârî (r.a.), Kâb (r.a.), Hamdullah el-Ensârî (r.a.) ve Ebû Şeybe el-Hudrî Hazretleri’dir.

Peygamberimizin süt kardeşi

İstanbul’un manevî sultanlarından Ebû Şeybe el-Hudrî (r.a.) Hazretleri sahâbe-i kirâmdan olup Peygamber Efendimizin (s.a.v.) süt annesi Hazret-i Hâlime’den olan süt kardeşi olduğu rivayet edilmektedir. Bu nedenle İstanbul halkı Ebû Şeybe el-Hudrî’yi “Süt Kardeş” olarak anmaktadır. Sefer sırasında 85-90 yaşlarında olduğu ve fetih Hadîs-i Şerîfine mazhar olabilmek için Konstantıniyye’nin fethi seferine katılmış sahâbelerdendir. Surların önünde vefât etmiş ve oraya defnedilmiştir.

Sahâbeler Haziresi

Mübarek türbesi Fatih-Ayvansaray’da, Toklu Dede Sokağı’nın bitimindeki surlar arasında bulunan Toklu İbrahim Dede Haziresi içinde yer almaktadır. Kaynaklarda “Toklu Dede Haziresi” olarak bilinen mezarlıkta İstanbul’un fethine gelen bini aşkın sahâbenin defnedildiği kayıtlıdır. Bu inançtan dolayı söz konusu mezarlık “Sahâbeler Hazîresi” olarak da bilinmektedir.

Surların arasında ulu bir makam

Türbe Sultan II.Mahmud Han tarafından 1835 yılında inşa ettirilmiştir. Giriş kapısı üzerinde bulunan manzum kitâbe, II.Mahmud tarafından ihyâ edildiğini göstermektedir. Kitâbenin metni Vak’anüvis Sahhaflar Şeyhi-zâde Mehmed Es’ad Efendi’ye ait olup, yazısı Hattat Yesârîzâde Mustafa İzzet Efendi tarafından ta’lik hat ile yazılmıştır. 168 x 63 cm. ebadındaki 1835 tarihli kitâbenin metni şöyledir:

“Dâver-i ashâb-ı sîret Şâh-ı Mahmûdü’ş-şiyem

Zâtıdır girdâr-ı hayr-âsâr ile her dem elîf

Hazret-i Bû Şeybeti’l-Hudrî’ye ta’zîm eyledi

Türbesin tecdîd ile ol şâh-ı âgâh u arîf

Gel hulûs üzre duâ kıl zâirâ tebcîlile

Merkâd-ı pâk-i sahâbidir bu me’vâ-yı şerîf

Tasliye zeylinde yâd oldukça ashâb-ı güzîn

Nazm-ı ahdi ol şehinşâhın ola nusret-redîf

Oldu dildâde melâik Es’adâ târihine

Merkâd-ı Bû Şeybe’yi Şâh-ı cihân yapdı latîf

Sene: 1251 (1835)”

Türbe, dikdörtgen plânlı, taştan bir yapıdır. Hemen bitişiğinde, ortak çatı altında yine sahâbe-i kirâmdan olan Hamdullah el-Ensârî (r.a.) Hazretlerinin türbesi bulunmaktadır. Türbenin girişi kapısına bakan alanda hazire içerisinde sahâbe olduğu iddia edilen Abdullah el-Ensârî’nin (r.a.) kabri bulunmaktadır. Hazire ve türbelerin etrafı tamamen surlarla çevrilidir. Hazire içerisinde dar bir geçiş yolu bulunmaktadır. Ebû Şeybe el-Hudrî Hazretlerinin sandukası oldukça büyük olup ayak ucu tarafında bir kuyu bulunmaktadır. Türbeye giriş kapısının hazireye bakan iç yüzünde kapı üstündeki tahtanın üzerinde eğri olarak konulmuş olan kitâbede Yesârîzâde’nin hattı ile “Tevekkel alallah” (Allah’a tevekkül et) yazısı vardır.

Toklu İbrahim Dede Haziresi’ndekimler medfun

Türbenin hemen yanındaki hazirede Ebû Şeybe el-Hudrî Türbesi türbedârı ve fetih Gâzilerinden Şeyh Toklu İbrâhîm Dede, İbn-i Sinâ’nın el-Kânûn adlı eserinin mütercimi Tokatlı Hoca Mustafâ Efendi (vefât:1782), Şeyhü’l-islâm Sıdkî-zâde Hâcı Ahmed Reşid Efendi (vefât:1834), Kefeli Mehmed Efendi (vefât:1828), İstanbul Câmileri ve Mescidlerini konu alan Hadîkatü’l-Cevâmi’ adlı eserin müellifi Ayvansaraylı Hâfız Hüseyîn Efendi’nin babası Ayvansaraylı İsmail Efendi (vefât:1752), Hattat Mustafa Efendi gibi birçok meşhur zâtın kabirleri bulunmaktadır.

 

Doğan Pur haber verdi

Devamını Oku
Yorum Yap

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son Dakika

İMAMOĞLU İBB ÇALIŞANLARINA ZAM VE İKRAMİYE ORANLARINI SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Yayınlandı:

-

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB personeline yönelik zam ve ikramiye haberini sosyal medya hesabından bugün duyurdu. İmamoğlu’nun, “Çalışanlarımıza hayırlı olsun” başlığı ile duyurduğu açıklama şöyle: 

“Ocak ve Mart dönemi artışlı tüm çalışanlarımıza taban ücret uygulaması ve maaşlarına da iyileştirme yapılmıştır. Böylelikle, Ocak ayı artışlı personelimizin 6 aylık zam oranı yüzde 51-69 arasında gerçekleşmiştir. Mart ayı artışlı personelimiz de iyileştirilmiş ücretleri üzerinden 1 Mart’ta ücret artışlarını alacaklardır. Ayrıca, 5 yıllık onurlu hizmet dönemimizin bir teşekkürü olarak da memurlarımıza 2024 Şubat ayına özel 1 maaş ikramiye verme kararı aldık.”

Devamını Oku

Son Dakika

İl Başkanı Yıldız’a yumruklu saldırıda ilk dava görüldü

Yayınlandı:

-

CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, 14 Mart tarihinde kaldırılmak istenen konteyner kentin bulunduğu bölgede depremzedeleri ziyaret ettiği sırada bir kişinin yumruklu saldırısına uğramıştı.

1.Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya müşteki CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız ve avukatları, sanık İsmail T. ve sanık avukatı ile tanık katıldı. 

Sanık İsmail T., mahkemedeki savunmasında, CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız ve beraberindekilere küfür etmediği iddiasında bulundu. 

İsmail T., “Ben konteyner kentte kalıyordum. Vali yardımcısı bize, “Sizi mağdur etmeden buradan taşıyacağız” dedi. Daha sonra müştekinin gelerek insanları provoke ettiğini duyduk. Bu sebeple vali yardımcısı yanımıza poliste vererek bizi oraya gönderdi ve “bir bakın” dedi. Oraya gittiğimizde müştekinin “Sizi buradan götürüp çamurlu yerlere yerleştirecekler” dediğini insanları provoke ettiğini duydum. Deprem nedeniyle psikolojim bozuk olduğu için sinirlerime hâkim olamadım ve yumruk salladım. Hakkımda şikâyetten vazgeçme olursa kabul ederim. Beraatıma karar verilmesini talep ediyorum” beyanında bulundu. 

“Ben, Malatya CHP il başkanıyım, konteyner kente vatandaşların derdini dinlemeye ve konuşmaya gittim” diyen CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız ise şu ifadeleri kaydetti:
“Sanık ve arkadaşları geldiler. Hüseyin K. isimli şahıs sürekli konuşmamı engellemeye çalıştı. Daha sonra sanık bana yumruk attı ve iddianamede geçen sözleri söyledi. Bunlar görüntü kayıtlarında mevcuttur. Sanıktan şikâyetçiyim cezalandırılmasına karar verilmesini ve davaya katılma talebimin kabulüne karar verilmesini talep ediyorum.”

Yıldız’ın avukatı Hülya Karakurt, “Müvekkilin eşi hamiledir olay günü meydana gelen olayı öğrendiğinde rahatsızlık geçirerek hastaneye kaldırılmıştır bunun sonucunda da bebek prematüre olarak dünyaya gelmiştir” dedi. 

Sanığın beyanlarını kabul etmediklerini dile getiren Yıldız’ın avukatı Osman Akyol ise “Video kayıtlarında sinkaflı küfürler ve müvekkile karşı eylemleri sabittir. Uğradığı eylem sonrasında ailesini ve tüm Malatya’yı huzursuz eden olaylar meydana gelmiştir. Müvekkilin kişilik haklarına engel olunmuştur. Sanıktan şikâyetçiyiz” ifadelerini kullandı. 

Yıldız’ın avukatı Erdoğan Murat Dursun ise “Sanık haksız tahrik hükümlerinden faydalanmak için müvekkilin olayları provoke ettiğini beyan etmiştir. Bu nedenle sanığın savunmalarına itibar edilemez” dedi. 

Mahkemede tanık olarak dinlenen Hakan Ç., “Olay günü müşteki ile konteyner kente vatandaşlarla konuşmaya gitmiştik. Vatandaşların oradan taşınıp başka yere götürüleceğini duymuştuk. Barış başkan konuşurken sanık “Allah’ınız var mı?” diyerek küfür edip, yumruk attı” beyanında bulundu. 

Mahkeme, bazı tanıkların dinlenmesi ve dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 21 Mart’a erteledi.

İddianameden
İddianamede, CHP İl Başkanı Barış Yıldız’ın 14 Mart’ta vatandaştan gelen telefon sonrası çevreyolu üzerinde bulunan konteyner kente kalan depremzedelerin konteyner kentten çıkarılacaklarını söylemesi üzerine konteyner kente gittiği, vatandaşlar ile görüşürken toprak sahibi olan ve eski MÜSİAD başkanı olan Hüseyin K’nın yanında şüpheli İsmail T’nin 5-6 kişi ile birlikte geldikleri ve konuşma yaptığı sırada engellemeye çalıştığı ve yaşanan kargaşada, şüpheli İsmail T’nin Yıldız’ın kafasına doğru yumruk atarak müştekiye hitaben “Lan sizin Allah’ınız var mı?” diyerek hakaret ettiği de yer aldı. 

Sanığın ‘Alenen Hakaret ve Kasten Yaralama’ suçlarından cezalandırılması talep ediliyor.

Devamını Oku

Son Dakika

Rusya Vizesi: Başvurudan Onay Almaya Adım Adım Rehber

Yayınlandı:

-

Rusya, zengin kültürel mirası, büyüleyici şehirleri ve benzersiz doğal güzellikleri ile birçok kişinin ziyaret etmek istediği bir ülke. Ancak Rusya’ya seyahat etmek isteyenlerin öncelikle bir vize almaları gerekiyor. İşte bu süreçte size yol gösterecek temel bilgiler ve ipuçları.

Rusya Vizesi İçin İlk Adım: Başvuru Türünü Belirlemek

Rusya’ya yapacağınız seyahatin amacına göre farklı vize türleri bulunmaktadır. Turist vizesi, iş vizesi, öğrenci vizesi veya transit vize gibi seçenekler arasından, seyahatinizin amacına uygun olanı seçmelisiniz.

Gerekli Belgelerin Toplanması

Her vize türü için farklı belgeler gerekebilir. Genel olarak pasaport, vize başvuru formu, fotoğraf, seyahat sigortası ve davetiye gibi standart belgelerin yanı sıra, başvurduğunuz vize türüne özgü ek belgeler de istenebilir.

Davetiye ve Konaklama Belgeleri

Turist vizesi için genellikle otel rezervasyonu veya Rusya’da sizi davet eden bir kişi veya kuruluştan alınmış resmi bir davetiye gereklidir.

Vize Başvuru Süreci

Rusya vizesi başvurusu, genellikle Rusya’nın konsoloslukları veya vize merkezleri aracılığıyla yapılır. Online başvuru imkanları da mevcuttur, ancak bu durumda da belgelerin fiziksel olarak teslim edilmesi gerekebilir.

Randevu Almak ve Belgeleri Teslim Etmek

Başvuru için öncelikle bir randevu almanız ve belirtilen tarihte belgelerinizi teslim etmeniz gerekir. Bu süreçte dikkatli olmak ve belgelerin eksiksiz ve doğru bir şekilde hazırlanması önemlidir.

Başvuru Ücreti ve İşlem Süresi

Vize başvurusu için bir ücret ödenir ve bu ücret vize türüne göre değişiklik gösterebilir. Başvurunun işleme alınma süresi de yine vize türüne ve başvurunun yapıldığı döneme göre değişebilir.

Vize Sonuçlandığında

Başvurunuz olumlu sonuçlandığında, vizeniz pasaportunuza işlenir ve seyahatinize hazır hale gelirsiniz. Vize reddi durumunda ise itiraz süreci veya eksik belgelerin tamamlanması gibi adımlar izlenebilir.

Vize Danışmanlığı Hizmetleri

Rusya vizesi almak karmaşık ve zaman alıcı bir süreç olabilir. Bu nedenle profesyonel vize danışmanlığı hizmetlerinden yararlanmak, süreci kolaylaştırabilir. Bizim gibi deneyimli vize danışmanları, başvuru sürecinizin her aşamasında size rehberlik edebilir.

Güvenilir ve Hızlı Çözümler

Vize danışmanlığı hizmeti, doğru belgelerin hazırlanmasından, başvuru sürecinin takibine kadar size zaman ve emek tasarrufu sağlar. Ayrıca, başvurunuzun olumlu sonuçlanma şansını artırır.

Kaynak: https://rusyada.net/  / https://rusyada.net/rusya-vize/

Devamını Oku

Öne Çıkan Haberler